Vår torped Julio Espinal hade salsakurs på Selma Lagerlöf i Sunne. Efter det att jag tagit bilden strömmade många deltagare till.