Den här lilla färjan tar en från hotellet till centrum i Strömstad