I Kalmar stötte vi på Özz Nuyen och hans tjej. Till vänster Martin och i förgrunden Fredrik Hallgren. Özz "konkurerade med oss om publiken i Kalmar.